Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Jerslev Husflid onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00, Borgergade 30-1, 9740 Jerslev.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning

5. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab

6. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelse – på valg er:

Ingrid Pedersen

Sonja G. Sørensen

Ulla Dahl

Suppleanter - på valg er: 

Inge-Lise Nielsen – ønsker ikke genvalg

Inga Larsen

10. Valg af revisor og suppleant.  

På valg er: 

Connie Krogh

Else Slotsdal

11. Eventuelt

KONTAKT


Jerslev Husflid
Borgergade 30-1
9740 Jerslev

Mail: husflid2011@gmail.com

Formand : Ingrid Pedersen Tlf. 2065 3494


Medlem af Fora