Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Jerslev Husflid onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00

i fælleslokalet, Borgergade 30-1, 9740 Jerslev.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning

5. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab

6. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Bestyrelse - på valg er:

Mona Thomsen

Britta Nielsen

Suppleanter - på valg er: 

Inge-Lise Nielsen

Inga Larsen

 10. Valg af revisor og suppleant.  

 På valg er: 

Connie Krogh

Annie Henriksen

 11. Eventuelt.

KONTAKT


Jerslev Husflid
Borgergade 30-1
9740 Jerslev

Mail: husflid2011@gmail.com

Formand : Ingrid Pedersen Tlf. 2065 3494


Medlem af Fora