Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Jerslev Husflid Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00

i foreningens lokaler, Borgergade 30-1, 9740 Jerslev.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning

5. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab

6. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelse – på valg er:

Ingrid Pedersen – modtager genvalg     

Sonja G. Sørensen – modtager genvalg

Ulla Dahl – modtager genvalg

Suppleanter - på valg er: 

Inge-Lise Nielsen – modtager genvalg

Inga Larsen – modtager genvalg

10. Valg af revisor og suppleant.  

På valg er: 

Connie Krogh    

Annie Henriksen

11. Eventuelt.

KONTAKT


Jerslev Husflid
Borgergade 30-1
9740 Jerslev

Mail: husflid2011@gmail.com

Formand : Ingrid Pedersen Tlf. 2065 3494


Medlem af Fora
;