Formand
Ingrid Pedersen
Grønnegade 10
9320 Hjallerup
E-mail:  kartingrid@live.com
Telefon: 2065 3494
Ingrid Pedersen
Menigt medlem
Sonja G. Sørensen
Olufsgade 48
9700 Brønderslev
E-mail:  s.gaardbo@me.com
Telefon: 2835 3402
Sonja G. Sørensen
Kasserer
Mona Lykke Thomsen
Lykke Peers Vej 1
9700 Brønderslev
E-mail:  monath@post.tele.dk
Telefon: 2231 3768
Mona Lykke Thomsen
Sekretær/redaktør
Ulla Dahl
Knudsgade 61
9700 Brønderslev
E-mail:  u@dahl.mail.dk
Telefon: 2386 1270 efter kl.17.00
Ulla Dahl
Næstformand
Britta Nielsen
Hebbelstrupvej 195
9700 Brønderslev
E-mail:  mobo@mail.dk
Telefon: 4055 8527
Britta Nielsen
Suppleant
Inge-Lise Nielsen
Kattegatsvej 43
9700 Brønderslev
E-mail:  ilnq@hotmail.com
Telefon: 9882 0304
Inge-Lise Nielsen
Suppleant
Helene Risager
Hvilshøjvej 308
9700 Brønderslev
E-mail:  helenerisager@gmail.com
Telefon: 3031 1824
Helene Risager